My thoughts

මගේ සිතුවිලි
අලසයාගේ දවස කෙටිය
ඔහු පමා වී අවදිවි කලින්ම නින්දට යයි
ඵ් නිසා ඔහුට බොහෝදේ කිරීමට වෙලාව නැත.

ක්‍රියාශීලි පුද්ගලයාගේ දවස දිගය
එහු කලින් අවදිවී පමාවී නින්දට යයි
ඔහුට බොහෝ දේ කිරීමට කාලය උපයාගනහැකිය.

                                                         2008-10-24